Posts Tagged ‘Multimedia’

Określając termin

MultimediaSamo słowo multimedia pojawia się w naszych codziennych rozmowach dosyć często. Warto jest jednak zapytać się czy my tak naprawdę wiemy, co kryje się pod tym pojęciem? Czy chodzi tutaj o jakiś sprzęt, czy też może pojęcie to jest znacznie szersze? Otóż gdyby scharakteryzować pojęcie multimediów w jak najprostszy sposób, należy powiedzieć, że jest to tworzenie przekazu medialnego za pomocą kilku form naraz. Mamy więc do czynienia z takimi elementami jak dźwięk, grafikę, tekst czy też animację wideo. Pojęcie być może nieco z pozoru niejasne, ale chodzi po prostu o przekaz telewizyjny, internetowy, jak również gry wideo na konsolę. Tak naprawdę jednak te ostatnie również wykorzystują przecież taki nośnik jak telewizor lub ekran komputera. Multimedia są po prostu jednoczesnym przekazem w różnych formach. Oczywiście stykamy się z nimi na co dzień i niewielu jest dzisiaj ludzi, którzy każdego dnia z nich nie korzystają. Współcześnie do form multimedialnych możemy również zaliczyć interaktywne metody przekazu. Można więc powiedzieć, że multimedia są coraz bardziej bogate.

Bliżej, mocniej, niesamowicie

jakości HDEpoka telewizorów lampowych odeszła w zapomnienie i trudno przypuszczać, aby był jeszcze kiedykolwiek czas na ich powrót. Dzisiaj telewizory z roku na rok i miesiąca na miesiąc stają się coraz lepsze i doskonalsze. Niewątpliwie spory wpływ na ten fakt mają najnowsze dokonania twórców układów elektronicznych. Dzisiaj telewizor to technologia pozwalająca oglądać obraz czysty jak kryształ, a we współpracy z odpowiednio dobranymi głośnikami, możemy mieć we własnym domu efekt lepszy nawet id tego, z którym spotykamy się w kinach. Niewątpliwie dzisiaj na topie są telewizory płaskie jak deska, w których nie uraczymy niczego więcej prócz układów elektronicznych. Wszystko to razem zostało zamknięte w cienkiej formie telewizora, który możemy z powodzeniem zawiesić na ścianie naszego pokoju. Dzięki najnowszym osiągnięciom technicznym producentów telewizorów, mamy możliwość tego, aby oglądać doskonały obraz w jakości HD, a do tego w wielu przypadkach również mamy możliwości, aby skorzystać z efektów 3D. W ten sposób osiągnęliśmy zupełnie nowy wymiar telewizji, która bardziej wdziera się w rzeczywistość.

Search
Advertisement