Posts Tagged ‘definicja’

Czym jest technika?

Obecnie często używa się słowa technika w nieprawidłowy sposób, myląc je z technologią. Technologia to wiedza na temat wytwarzania przedmiotów, technika zaś to samo wytwarzanie. Najprościej zdefiniować technikę, mówiąc, że jest to wytwarzanie takich przedmiotów, które nie występują normalnie w naturze. Innymi słowy, są to rzeczy wykonane przez człowieka, ewentualnie przez zwierzęta, np. budowanie uli, gniazd. W drugim znaczeniu technika oznacza stopień opanowania danej umiejętności, mówimy np. o technice danego piłkarza, ale też malarza. Rozwijaniem techniki zajmuje się inżynieria, np. inżynieria biomedyczna, budowlana, chemiczna, materiałowa itd. Nauki techniczne zajmują się działalnością badawczą. Rozwojem techniki zajmuje się zaś historia techniki. Jej rozwój jest uzależniony od wielu czynników, takich jak dostęp do odpowiednich surowców, ale także kwestia potrzeb: w czasie wojny rozwija się technika walki, w czasie suszy technika podlewania roślin, w czasach dobrobytu zaś technika zapewniana rozrywki.

Czym jest elektronika

Elektronika to dziedzina nauki, która zajmuje się obwodami elektrycznymi i tory układy zawierające lampy próżniowe, tranzystory i diody. Jej początki sięgają początków XX wieku, ale jej rozkwit nastąpił w czasach I i II wojny światowej. Elektronika sprowadzała się wówczas do radiotechniki i obejmowała projektowanie nadajników i odbiorników radiowych.
Od połowy ubiegłego wieku obok elektroniki analogowej pojawiła się cyfrowa, która wykorzystuje półprzewodniki. Używa się jej przy inżynierii dźwięku, w telekomunikacji, elektronice przemysłowej i komputerowej. Do elementów elektroniki należą elementy aktywne (tranzystory, tyrystory, układy scalone, diody półprzewodnikowe itp.), półprzewodnikowe, elementy bierne: rezystory, kondensatory, cewki, elementy akustoelektroniczne: filtry, rezonatory, linie opóźniające, czujniki itp., optoelektroniczne: lasery, światłowody, detektory promieniowania itp. oraz fotoniczne: (łączące elementy akustoelektroniczne z optoelektronicznymi): modulatory, wzmacniacze, detektory itp.. Montuje się je zazwyczaj z użyciem obwodów drukowanych, chyba że mamy do czynienia z układami scalonymi.

Search
Advertisement